Επιφανειακά αντλητικά συγκροτήματα αυτόματου αναρροφήσεως Super T Series

Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως ελευθέρου άξονα για κίνηση από ηλεκτροκινητήρες ή μηχανές εσωτερικής καύσεως. Ικανές για άντληση βαρέων λυμάτων και διαβρωτικών ρευστών που περιέχουν μεγάλα τεμάχια στερεών. Κατάλληλες για χρήση σε σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, βιομηχανίες, εκτροφεία ζώων, βαφεία, χαλυβουργεία, εργοτάξια και γενικά σε κάθε είδους βαριά εφαρμογή που απαιτεί εξωτερική άντληση λυμάτων / ρευστών.