Συγκροτήματα με αντλίες αυτόματου αναρροφήσεως Super T4-T6

Συγκροτήματα με οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως GORMAN-RUPP ελευθέρου άξονα με κίνηση από ηλεκτροκινητήρες μέσω ζεύγους τροχαλιών και ιμάντων. Κατάλληλα για άντληση βαρέων λυμάτων και διαβρωτικών ρευστών που περιέχουν μεγάλα τεμάχια στερεών, όπως σε σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, βιομηχανίες, εκτροφεία ζώων, βαφεία, χαλυβουργεία, εργοτάξια και γενικά σε κάθε είδους βαριά εφαρμογή που απαιτεί εξωτερική άντληση λυμάτων / ρευστών.