Υποβρύχιες αντλίες λάσπης Sludge

Αποστραγγιστικές αντλίες ακαθάρτων με ηλεκτρονικό σύστημα συνεχούς παρακολούθησης (SMART) για προστασία από υπερθέρμανση, έλεγχο φάσεων και φοράς περιστροφής, διακοπής λειτουργίας και επαναφοράς σε περίπτωση προβλήματος στην παροχή του ρεύματος και ενσωματωμένη Βαλβίδα Αερισμού.Δύο χρόνια εγγύηση για την προστασία από εν ξηρώ λειτουργία.