Οριζόντιες περιφερειακές αντλίες KF SERIES

Οριζόντιες περιφερειακές φυγοκεντρικές αντλίες COMPACT κατασκευής από χυτοσίδηρο. Κατάλληλες για αστική, βιομηχανική ή και αγροτική χρήση σε τροφοδοσία νερού, πότισμα κήπων, πλήρωση η άδειασμα δεξαμενών, αύξηση πίεσης δικτύου κλπ.