Οριζόντιες περιφερειακές αντλίες CT

Οριζόντιες περιφερειακές αντλίες συμπαγούς κατασκευής. Κατάλληλες για καθαρά ρευστά και εφαρμογές αύξησης πίεσης δικτύου, ψύξης και ανακυκλοφορίας.