Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως M50-M500

Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως, με πτερωτή και οδηγό πτερύγιο από σύνθετα τεχνοπολυμερή υλικά, σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. Κατάλληλες για αστική, βιομηχανική ή και αγροτική χρήση, όπως πιεστικά ή πυροσβεστικά συγκροτήματα, μονάδες επεξεργασίας νερού, άρδευση, σε εγκαταστάσεις κλιματισμού-θέρμανσης και ψύξης, πλυντήρια αυτοκινήτων, κλπ.