Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως NG

Οριζόντιες αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως. Κατάλληλες για οικιακή και επαγγελματική χρήση σε εφαρμογές ύδρευσης και άρδευσης.