Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες διβάθμιες αυτομάτου αναρροφήσεως M-150-200

Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως, με πτερωτή και οδηγό πτερύγιο από σύνθετα τεχνοπολυμερή υλικά, σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο. Κατάλληλες για αστική, βιομηχανική ή και αγροτική χρήση.