Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως A40-A50-A65-80

Οριζόντιες αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως ανοιχτής πτερωτής με κινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Κατάλληλες για καθαρά και ακάθαρτα ρευστά με διέλευση στερεών έως 15mm.