Οριζόντιες ανοξείδωτες φυγοκεντρικές αντλίες M-600-M-700

Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως, με πτερωτές από σύνθετα τεχνοπολυμερή υλικά, άξονα μανδύα και κεφαλή κατάθλιψης κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-304. Κατάλληλες για αστική, βιομηχανική ή και αγροτική χρήση όπως πιεστικά ή πυροσβεστικά συγκροτήματα (ως αντλία Jockey), μονάδες επεξεργασίας νερού, άρδευση, σε εγκαταστάσεις κλιματισμού-θέρμανσης και ψύξης, πλυντήρια αυτοκινήτων, ναυτιλία κλπ.