Οριζόντιες ανοξείδωτες φυγοκεντρικές αντλίες πολυβάθμιες OP32

Οριζόντιες πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες, με πτερωτή και οδηγό πτερύγιο από ανοξείδωτο χάλυβα, καπάκι αναρρόφησης / κατάθλιψης από χυτοσίδηρο. Κατάλληλες για αστική, βιομηχανική ή και αγροτική χρήση, όπως πιεστικά ή πυροσβεστικά συγκροτήματα, μονάδες επεξεργασίας νερού, άρδευση, σε εγκαταστάσεις κλιματισμού-θέρμανσης και ψύξης, πλυντήρια αυτοκινήτων, κλπ.