Κατακόρυφες ανοιξείδωτες φυγοκεντρικές αντλίες EV95

Κατακόρυφες πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες με πτερωτές, άξονα και μανδύα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-304 (διατίθενται και σε AISI 316) με ενσωματωμένο κινητήρα υψηλής ενεργειακής απόδοσης IE3. Κατάλληλες για αστική, βιομηχανική, αγροτική χρήση όπως πιεστικά ή πυροσβεστικά συγκροτήματα, μονάδες επεξεργασίας νερού, άρδευση, σε εγκαταστάσεις κλιματισμού-θέρμανσης και ψύξης, ναυτιλία κλπ.