Αντλίες πισίνας KPO

Οριζόντιες αντλίες πισίνας αυτομάτου αναρροφήσεως με διάφανο φίλτρο για επιθεώρηση. Χωρίς επάφή μεταξύ ηλεκτρικού κινητήρα και νερού. Κατασκευή από πολυπροπυλένιο με ενίσχυση υαλονημάτων, αντοχή σε χημικά. Πτερωτή από τεχνοπολυμερή υλικά (Noryl). Στόμια με θυληκό σπείρωμα η κολλητά.