Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης NCE H

Κυκλοφορητές μεταβλητής ταχύτητας με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών για εξοικονόμηση ενέργειας με κινητήρα τεχνολογίας μόνιμου μαγνήτη.