Φυγοκεντρικές αντλίες monoblock EN 733 IR IRX IRM

Τυποποιημένες μονοβάθμιες φλαντζωτές αντλίες monoblock, κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο (EN-GJL-250). Κατάλληλες για βιομηχανική ή αγροτική χρήση, ανακυκλοφορία νερού, πιεστικά συγκροτήματα, θέρμανση, κλιματισμό, άρδευση.