Πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες TM

Φυγοκεντρική πολυβάθμια αντλία ελευθέρου άξονα, οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης, με σύστημα εξισορρόπησης αξονικών φορτίων, στόμια αξονικής ή ακτινικής διάταξης, με κινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης 2 πόλων. Κατάλληλη για ύδρευση, άρδευση, συστήματα υψηλής πίεσης, ανακυκλοφορία νερού.