Τριφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες 0.75 - 15.00 ΗΡ - DRYTEK

Τριφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες ΡΟΗ - PANELS υποβρυχίων ή επιφανειακών αντλιών ισχύος εώς  και  11 kW  /  15,00  HP, αποτελούμενοι  από  θερμοπλαστικό  κουτί  προστασίας  ΙΡ  55. Η προστασία εν ξηρώ λειτουργίας της αντλίας, επιτυγχάνεται μέσω ελέγχου του συντελεστή ισχύος (cosφ) του κινητήρα. Η ρύθμιση των παραμέτρων γίνεται από την οθόνη ελέγχου στην πρόσοψη του πίνακα.

  • Χαρακτηριστικά:
    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP)ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (kW)ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Α) ΕΥΡΟΣΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Α) ΜΕΓΙΣΤΗ
    36ED01004-0DRYTEK 1 - Tri 7.510.007.500-1616
    36ED01005-0 DRYTEK 1 - Tri 1115.0011.000-2525
    36ED01006-0 DRYTEK 1 - Tri 1520.0015.000-3232