Επίσημη ανακοίνωση - Μέτρα προστασίας από τον COVID-19

Αγαπητοί μας συνεργάτες και πελάτες,

Η εταιρία μας προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση, που θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί και την προστασία από τον Κορονοϊό COVID-19.

Στο εν λόγω έγγραφο, ακολουθούν τα μέτρων προστασίας που λαμβάνει η εταιρία μας, καθώς και οδηγίες αντιμετώπισης του Κορονοϊού COVID-19.