Αυτόματο πυροσβεστικό συγκρότημα κατά EN 12845

Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Φυγοκεντρικές αντλίες με ελεύθερο άκρο άξονα κατά ΕΝ 733
 • Τα υλικά των συγκροτημάτων καλύπτονται με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 & CE
 • Δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ΕΝ12845 από ανεξάρτητο φορέα διασφάλισης ποιότητας
 • Ηλεκτροκινητήρες με ισχύ που καλύπτει την μέγιστη απορροφούμενη ισχύς της αντλίας
 • Πετρελαιοκινητήρες με καμπύλη απόδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας (ISO 3046)
 • Δυνατότητα κατασκευής και κατά NFPA20, FM/UL

Πυροσβεστικά αντλητικά Συγκροτήματα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ12845 , αποτελούμενα από:

 • Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου)
 • Πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου)
 • Βοηθητικό αντλητικό συγκρότημα jockey (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου)
 • Συλλέκτης κατάθλιψης με όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα (διπλούς πιεζοστάτες με κύκλωμα by pass) έκκεντρες συστολές, βαλβίδες αντεπιστροφής, αντικραδασμικοί σύνδεσμοι
 • Ανεξάρτητοι ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμού κάθε αντλητικού συγκροτήματος (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου)
 • Δύο συσσωρευτές με τους αντίστοιχους φορτιστές
 • Πιεστικό δοχείο για την ομαλή λειτουργία του βοηθητικού αντλητικού συγκροτήματος (jockey)
 • Δεξαμενή καυσίμου κατάλληλης χωρητικότητας για επάρκεια 6 ωρών συνεχούς λειτουργίας
 • Συλλέκτης αναρρόφησης (κατόπιν ζήτησης)
 • Υδραυλικά εξαρτήματα αναρρόφησης όπως κιτ αναρρόφησης, αντικραδασμικοί σύνδεσμοι (κατόπιν ζήτησης)
 • Κιτ παροχόμετρου (κατόπιν ζήτησης)
 • Ηλεκτρικός πίνακας alarm (κατόπιν ζήτησης)