Δίδυμο ηλεκτροκίνητο & πετρελαιοκίνητο πυροσβεστικό συγκρότημα

Δίδυμο πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα, αυτόματο, αποτελούμενο από φυγοκεντρικές αντλίες με ηλεκτροκινητήρα ή/και ντιζελοκινητήρα

  • Κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΤΕΕ όπου δεν απαιτείται το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN12845
  • Δυνατότητα κατασκευής κατά NFPA20, FM/UL, EN12845
  • Υλικά συγκροτημάτων με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO-9001:2015 &CE
  • Έτοιμα προς χρήση