Δίδυμο πιεστικό

Δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα ΡΟΗ με κατακόρυφες πλήρως ανοξείδωτες πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες της σειράς DPV(C)(F) Ολλανδικής κατασκευής. Κατάλληλα για νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εργοστάσια, σταθμούς αυτοκινήτων, πολυόροφα κτίρια, Super Markets, κινηματογράφους - θέατρα, αποθήκες, κ.λ.π.