Εργοταξιακές υποβρύχιες αντλίες λάσπης

Αποστραγγιστικές αντλίες ακαθάρτων με ηλεκτρικό σύστημα συνεχούς παρακολούθησης (SMART) για προστασία από υπερθέρμανση, έλεγχο φάσεων και φοράς περιστροφής, διακοπής λειτουργίας και επαναφοράς σε περίπτωση προβλήματος στην παροχή του ρεύματος και ενσωματωμένη Βαλβίδα Αερισμού. Δύο χρόνια εγγύηση για την προστασία από εν ξηρώ λειτουργία.

SERVICE

Το service μας διασφαλίζει την εξυπηρέτηση σας σε κάθε περίπτωση βλάβης, εγκατάστασης ή τεχνικής πληροφορίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαπιστώσετε πως η ΡΟΗ ΑΕΒΕ είναι ο συνεργάτης σας για όλες τις εφαρμογές άντλησης υγρών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του πελάτη δεσμεύεται για την συντήρηση – επισκευή των προϊόντων σας στους ελάχιστους δυνατούς χρόνους με τις καλύτερες δυνατές τιμές.


Όλα τα service που διενεργούνται στη ΡΟΗ είναι σύμφωνα με τα πρότυπα των κατασκευαστών και πάντα με γνήσια ανταλλακτικά.