Υποβρύχιοι αναδευτήρες

Υποβρύχιοι αναδευτήρες με ενσωματωμένους ηλεκτροκινητήρες (1,1 έως 15 kW) χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και υψηλής απόδοσης. Κατάλληλοι για ανάμιξη και συνεχή κυκλοφορία υγρών σε βιολογικούς καθαρισμούς, για διαδικασίες εισαγωγής-αφαίρεσης αζώτου και για απαγωγή φωσφορικών αλάτων. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες 1) Αναδευτήρες με απευθείας μετάδοση 2) Αναδευτήρες με πλανητικό σύστημα ελάττωσης των στροφών

SERVICE

Το service μας διασφαλίζει την εξυπηρέτηση σας σε κάθε περίπτωση βλάβης, εγκατάστασης ή τεχνικής πληροφορίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαπιστώσετε πως η ΡΟΗ ΑΕΒΕ είναι ο συνεργάτης σας για όλες τις εφαρμογές άντλησης υγρών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του πελάτη δεσμεύεται για την συντήρηση – επισκευή των προϊόντων σας στους ελάχιστους δυνατούς χρόνους με τις καλύτερες δυνατές τιμές.


Όλα τα service που διενεργούνται στη ΡΟΗ είναι σύμφωνα με τα πρότυπα των κατασκευαστών και πάντα με γνήσια ανταλλακτικά.