Ηλεκτρονικοί πίνακες

Μονοφασικοί & Τριφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες POH-PANELS κατάλληλοι για χρήση με μία υποβρύχια ή επιφανειακή αντλία ή για ζεύγος αντλιών, αποτελούμενοι από θερμοπλαστικό κουτί προστασίας IP-55. Η προστασία εν ξηρώ λειτουργίας της αντλίας, επιτυγχάνεται μέσω ελέγχου του συντελεστή ισχύος (cosφ) του κινητήρα. Η ρύθμιση των παραμέτρων γίνεται από την οθόνη ελέγχου. Οι Μονοφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες POH-PANELS είναι κατάλληλοι για χρήση αντλιών, ισχύος έως και 2,2Kw/3,00HP. Οι Τριφασικοί ηλεκτρονικοί πίνακες POH-PANELS είναι κατάλληλοι για χρήση αντλιών ισχύος έως και 11Kw/15,00HP

SERVICE

Το service μας διασφαλίζει την εξυπηρέτηση σας σε κάθε περίπτωση βλάβης, εγκατάστασης ή τεχνικής πληροφορίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαπιστώσετε πως η ΡΟΗ ΑΕΒΕ είναι ο συνεργάτης σας για όλες τις εφαρμογές άντλησης υγρών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του πελάτη δεσμεύεται για την συντήρηση – επισκευή των προϊόντων σας στους ελάχιστους δυνατούς χρόνους με τις καλύτερες δυνατές τιμές.


Όλα τα service που διενεργούνται στη ΡΟΗ είναι σύμφωνα με τα πρότυπα των κατασκευαστών και πάντα με γνήσια ανταλλακτικά.