Ανοξείδωτοι κινητήρες 8''

Υδρολίπαντοι Περιελίξιμοι: Απ' ευθείας Εκκίνησης (D.O.L) & ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ (Υ-Δ) Εξ' ολοκλήρου Ανοξείδωτοι υδρολίπαντοι περιελίξιμοι υποβρύχιοι τριφασικοί κινητήρες υψηλού βαθμού αποδόσεως. Με αντικαθιστώμενο καλώδιο μήκους 8m. Υδρολίπαντοι Ρητίνης: Απ' ευθείας Εκκίνησης (D.O.L) & ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ (Υ-Δ) Εξ' ολοκλήρου Ανοξείδωτοι υδρολίπαντοι υποβρύχιοι τριφασικοί κινητήρες υψηλού βαθμού αποδόσεως και με απολύτως στεγανό στάτη (μέσα σε ρητίνη). Με αντικαθιστώμενο καλώδιο μήκους 8m.

SERVICE

Το service μας διασφαλίζει την εξυπηρέτηση σας σε κάθε περίπτωση βλάβης, εγκατάστασης ή τεχνικής πληροφορίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαπιστώσετε πως η ΡΟΗ ΑΕΒΕ είναι ο συνεργάτης σας για όλες τις εφαρμογές άντλησης υγρών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΡΟΗ Α.Ε.Β.Ε. με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του πελάτη δεσμεύεται για την συντήρηση – επισκευή των προϊόντων σας στους ελάχιστους δυνατούς χρόνους με τις καλύτερες δυνατές τιμές.


Όλα τα service που διενεργούνται στη ΡΟΗ είναι σύμφωνα με τα πρότυπα των κατασκευαστών και πάντα με γνήσια ανταλλακτικά.