Επιφανειακές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως O Series

Με πτερωτή κλειστού τύπου για εφαρμογές νερού, πετρελαιοειδών κλπ