Πετρελαιοκίνητα αντλητικά συγκροτήματα αυτομάτου αναρροφήσεως Prime Aire Plus

Δυνατότητα μεγάλης αρνητικής αναρρόφησης χάρη στον συμπιεστή / venturi στην αναρρόφηση “εν ξηρώ” λειτουργίας χάρη στον διπλό δακτύλιο στεγανότητας μέσα σε ελαιολεκάνη