Πετρελαιοκίνητα αντλητικά συγκροτήματα αυτομάτου αναρροφήσεως Prime Aire Silent Pumps

Αντλικό συγκρότημα με χαμηλή στάθμη θορύβου