Επιφανειακές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως Ultra V Series

Με πτερωτή δικάναλη ανοικτού τύπου