Ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες NR-151 για γεωτρήσεις 6"

Ακτινικής ροής με ανοξείδωτο εξωτερικό περίβλημα και πτερωτές από τεχνοπολυμερές υλικό. Με κινητήρα SAER διαμέτρου 4" ή 6".