Ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες VS για γεωτρήσεις 4"

Ανοξείδωτες υποβρύχιες αντλίες συναρμολογημένες με ανοξείδωτους κινητήρες διαμέτρου 4".