Ανοξείδωτοι υποβρύχιοι κινητήρες MS-300 για γεωτρήσεις 12"

Aνοξείδωτοι υδρολίπαντοι περιελίξιμοι υποβρύχιοι τριφασικοί κινητήρες υψηλού βαθμού αποδόσεως. Απ’ ευθείας εκκινήσεως ή αστέρα-τρίγωνο.